Geschiedenis

De brandweer van Deurne was al eeuwenlang actief voordat die in 1932 formeel werd opgericht.

In 1923 werd in de gemeente Deurne het brandweerwerk ondergebracht bij de afdeling Openbare Werken. De technisch ambtenaar werd daarbij benoemd tot beheerder van de brandweer. Er waren toen vrijwilligers die oproepbaar waren.

De provincie was niet tevreden met de gebrekkige situatie in Deurne, hetgeen in 1932 resulteerde in de formele oprichting van een brandweerorganisatie.

Er werden een commandant, een administrateur en een aantal vrijwilligers benoemd. Met de aankoop van een open manschappenwagen met daarachter een motorspuit op massieve banden werd de Deurnese brandweer dat jaar gemotoriseerd. Maar er kwamen meer veranderingen. Zo ontwierp toenmalig commandant Kees van den Broek zelf een motorspuit, die het jaar daarop werd aangeschaft en een onderkomen vond in Deurne.

De open manschappenwagen werd halverwege de Tweede Wereldoorlog van een dak voorzien en voortaan in Liessel gestationeerd. Daar had men eveneens de beschikking over een draagbare motorspuit. Deurne schafte toen een trekker, tevens manschappenwagen aan die ook was ontworpen door commandant Van den Broek. Het voertuig werd in 1943 gebouwd op een chassis van een Chevrolet dat van een boer was gekocht. Drie jaar later kwam er een Austin-bellenwagen bij.

In alle kerkdorpen waren verder slangenwagens voor achter de fiets, die tot 1964 operationeel waren. In 1951 werd met de aankoop van drie GMC-legerwagens gestart met de vervanging van het rijdend materieel. Er kwam een tweede bellenwagen bij. Het materieel werd verdeeld over de kernen Deurne, Liessel, Neerkant en Helenaveen. In 1963 werd in Deurne een droogpoederwagen geplaatst. Het jaar daarna werd een groot deel van het rijdend materieel vervangen, net als in 1981, 1998, 1999 en in 2000.

In verband met een reorganisatie van de gemeentelijke brandweer werden de groepen Liessel en Helenaveen per 1 mei 1964 opgeheven.

Joost van den Broek (1961) is tegenwoordig brandweercommandant. Aangezien zijn vader en grootvader hem als zodanig voorgingen is deze functie daarmee sinds 1932 een familieaangelegenheid.

Locaties

In 2012 telde het korps van Deurne 49 leden en had het twee posten:

  • De brandweerkazerne aan de Antoon Coolenlaan waarin twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en de droogpoederwagen (uit 1963) zijn gestationeerd.
  • De brandweerkazerne Neerkant beschikte alleen over een tankautospuit.

Tot de bouw van het raadhuis in Deurne werd de brandspuit bij particulieren gestald. Met het gereedkomen van het raadhuis in 1805 kreeg de gemeente Deurne en Liessel voor het eerst de beschikking over een eigen brandspuithuis.

Door de jaren heen werden diverse gebouwen als brandspuithuis of brandweerkazerne bestemd en gebruikt:

Brandspuithuizen Deurne

  • Het eerste brandspuithuis was van 1805 tot circa 1896 gevestigd geweest op de begane grond van het oude raadhuis naast de kerk.
  • Het tweede brandspuithuis was van circa 1896 tot 1923 gevestigd in het nieuwe gemeentehuis op de begane grond in een ruimte van 7,36 x 5,81 m met de ingang aan de zijde van de Schoolstraat, de huidige Martinetstraat.
  • Bij de verbouwing van het gemeentehuis in 1923 werd de brandspuit ondergebracht in het karakteristieke gebouwtje dat de verbinding vormde tussen het gemeentehuis en het postkantoor. De brandspuit, toen al een heus voertuig, bleef daar tot 1938 en moest toen ruimte maken voor de verbouwing van het gemeentehuis in 1939.

Brandweerkazernes Deurne

  • In 1938 werd de voormalige pastorie aan de het huidige adres Martinetstraat 32-34 door de gemeente Deurne verbouwd. Een gedeelte van het pand werd bestemd als brandweerkazerne en achter het pand werd een brandkuil aangelegd waaruit de brandweer het benodigde water kon halen. Het woongedeelte werd verhuurd aan boswachter Jesper Antonie van de Nieuwegiessen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd achter de kazerne een uitzichttoren gebouwd.
  • Medio november 1980 werd de voormalige reparatieruimte van garage Manders aan de Heuvelstraat als brandweerkazerne in gebruik genomen.
  • Op 9 april 1986 werd de huidige brandweerkazerne aan de Antoon Coolenlaan in gebruik genomen.

Tijdelijke brandweerkazerne

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Rijksbrandweer in de stroschuur van de Boerenbond aan de Vlierdenseweg 4 gevestigd en waren er ongeveer dertig brandweerauto’s gestald.

Huidige voertuigen

22-1941 – Tankautospuit

22-5282 – Haakarmvoertuig

22-5066 – WTS400 voertuig

22-1201 – Dienstauto

22-1981 – PM Personeel voertuig

22-5063 – Dompelpomp unit

22-5163 – Watercontainer

Deel ons project


× Hoe kan ik u helpen